STAN WOJENNY „Nie ma żadnych dowodów na to, że realna była to alternatywa, to są poglądy. Natomiast tzw. teoria mniejszego zła jest w tym wypadku jedynie uzasadnieniem chęci ocalenia reżimu komunistycznego i własnej władzy (...) Owszem, dużo mówiło się o przeżyciach poszczególnych ludzi (...) natomiast ludzie, którzy podjęli decyzję, którzy ją wykonywali (...) nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.” (Prof. Władysław Bartoszewski)
Fot.: Iwona Lemke Konart
„To będzie jak przejście z pokoju do pokoju jak przeprowadzka do innego mieszkania jak przeniesienie do innego miasta jak podróż przez ocean jak lot na inną planetę” Adam Ważyk o stanie wojennym w sierpniu 1982
PLAN 9 (FROM OUTER SPACE) Happening - Toruń 1982
ZWIASTOWANIA  I OBWIESZCZENIA Instalacja - Toruń 1982
STUDIEN ZUR POLNISCHEN PERFORMANCEKUNST Die Freiheit der bewachten polnischen Bevölkerung wurde eingeschränkt (...) im Bereich der Kunst und Kultur gab es somit feste Spielregeln. Die Regierung tolerierte die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks, allerdings nur auf der Ebene des formellen Experiments, der Preis dieser gegebenen Freiheit sollte einerseits die Unantastbarkeit der Politik und andererseits eine politische Neutralität sein. Das bedeutete, dass der/die Künstler/in frei in seiner/ihrer Wahl des künstlerischen Ausdrucks war, solange er/sie das Feld der Politik nicht betrat. Aleksandra Drozdowska, Studien zur polnischen Performancekunst - Wien 2013 - PDF 
ZWIASTOWANIA I OBWIESZCZENIA  Cykl grafik (1982-83)
 Każda praca Moryty jest zestawem wielorakich wątków, wieloznacznych podtekstów znaczeniowych, sensów nadanych , które odsyłają nas do różnych czasów, przestrzeni i klimatów racjonalno- emocjonalnych. Możemy się gubić w tym bogactwie znaczeń i symboli, w tych warstwach filozoficznych przesłanek, w tym poetyckim świecie wartości, każdy odbiorca znajdzie tu jednak coś szczególnego i własnego, w zależności od tego, jaki jest ten świat i co odbiorcę interesuje.  (...) Trwanie i przemijanie, czas i przestrzeń, wartość i miałkość, sens i bezsens, przestroga i obłuda – wszystko to się miesza, panoszy i zazębia... jak w życiu.  (Dr. Tadeusz Marciniak)
moryto-art.net
Foto: Iwona Lemke Konart
ARCHIVES
TOWARZYSKIE WYSTAWY SZTUKI
DRUKARNIA
T H E   A R T I S T   I S   W A T C H I N G  Y O U