Jerzy Zbigniew Moryto - OBWIESZCZENIA - technika mieszana
M O R Y T O   A R T   N E T