ilustracje wierszy, aforyzmów i cytatów
strony podwójne
ciągi tematyczne - wątek polski
XIĘGA SŁYNNYCH UTONIĘĆ       PROJEKTY LAYOUTU
Mimo iż  aluzja do Xięgi Bałwochwalczej Schulza sprowadza się zaledwie do „iksa” w tytule, zabieg ten zobowiązuje, tym bardziej że graficznie dzieło to było wówczas absolutną nowością. Schulz sięgnął po technikę cliché-verre, czyli rysunek igłą na warstwie czarnej żelatyny pokrywającej szklaną fotograficzną kliszę, który później utrwalał na papierze. Ilustracje Xięgi Słynnych Utonięć to na ogół cyfrowe kolaże, w których sztychy, stare mapy, dokumenty i fotografie splatają się z odręcznymi rysunkami. Technika kolażu jest tu wspólnym mianownikiem, metodą pozwalającą w sposób spójny stylistycznie połączyć np. średniowieczną mapę z XX-wiecznym prasowym zdjęciem.
Tym, co czyni z Xięgi Słynnych Utonięć swego rodzaju kronikę, jest chronologia. Tą drogą podążają też ilustracje, przy czym nie zawsze są odzwierciedleniem tekstu, niektóre same w sobie są opowieścią.
mity i wątki historyczne
Początkowo Xięga miała być projektem graficznym, gdy jednak okazało się, że problematyka, której dotyczy to temat (nomen omen) rzeka, zmieniła się w projekt bardziej literacki.
news & headlines
M O R Y T O   A R T   N E T